Patent

Immers, een octrooi (in het Engels ‘patent’ genoemd) beschermt in beginsel alleen maar uitvindingen. Het octrooi geeft de  uitvinder een exclusief recht ten aanzien van de exploitatie van een uitvinding, proces of product. Het is dan ook niet mogelijk octrooibescherming te krijgen voor een woord of naam. Het bericht op NU.nl is dan ook niet juist verwoord. Het is echter in principe wel mogelijk om de naam ‘Candy’ als merknaam te registeren. Een merk is een teken waarmee waren of diensten kunnen worden onderscheiden van die van concurrenten. Niet ieder teken kan echter als merk ingeschreven worden. Als een naam of teken bijvoorbeeld ‘(te) beschrijvend’ is, zal een merkaanvraag in beginsel geweigerd worden. De naam ‘Candy’ voor snoep is hier een goed voorbeeld van. Ook als een naam “onderscheidend vermogen mist” zal een naam niet snel als merk ingeschreven kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de naam “Biomild” voor yoghurt. Zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) op haar website treffend samenvat: “‘Bio’ geeft namelijk aan dat de yoghurt op biologische wijze geproduceerd is. ‘Mild’ zegt iets over de smaak. En de samenstelling van ‘Bio’ en ‘Mild’ maakt het teken als geheel niet onderscheidend.

Inhoud van merkenrecht

Kennelijk is de naam ‘Candy’ echter als niet-beschrijvend en voldoende onderscheidend geoordeeld door de Europese ‘Office of Harmonization for the Internal Market’(OHIM), aangezien het woordmerk in Europa is ingeschreven voor onder meer ‘games’, ‘apps’ en ‘kleding’. NU.nl vervolgt haar nieuwsbericht: “De ontwikkelaar vroeg Apple andere games met het woord ‘candy’ in de titel in zijn App Store te verbieden, Apple ging daarmee akkoord. Ontevreden ontwikkelaars hebben zich nu verenigd in de Candy Jam, het collectief heeft al ruim honderd vluchtig in elkaar gedraaide games met ‘candy’ in de titel bij Apple ingediend, meldt Engadget.” Ook hier lijkt de redactie niet voldoende te beseffen wat het merkenrecht precies inhoudt. Immers, het merkenrecht geeft de rechthebbende een recht op – in beginsel – exclusief gebruik van de naam voor onder meer games en apps. Apple had dan ook weinig ruimte om ergens ‘akkoord mee te gaan’. Indien Apple namelijk in haar Apple Store games/apps aanbiedt met de naam ‘Candy’, zal al snel sprake zijn van merkinbreuk. Apple zit vanzelfsprekend niet te wachten op tientallen juridische procedures hierover en loopt wijselijk liever geen risico’s. In plaats van boos te worden op Apple, kunnen de (concurrerende) app-ontwikkelaars dan ook beter de merkinschrijving van het woord ‘Candy’ bij het OHIM proberen aan te vallen. Mogelijk dat deze storm van kritiek bovendien het Amerikaanse USPTO doet besluiten de merkinschrijving voor de VS te weigeren. De aanvraag moet daar namelijk nog beoordeeld worden…

 

Vragen?

Heeft u vragen over merkrecht, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.