Activiteiten die uitstijgen boven normaal vermogensbeheer

Als de faciliteit niet van toepassing zou zijn, kan de totale belastingdruk (inkomstenbelasting en erfbelasting) bij het verkrijgen van aandelen in een vastgoed-BV krachtens erfrecht of schenking oplopen tot 40% van de waarde ervan. Dat heeft een negatieve impact op de liquiditeit, waardoor de BV in gevaar kan komen. Om een succesvol beroep te doen op de faciliteit, moet sprake zijn van activiteiten die uitstijgen boven ‘normaal vermogensbeheer’. In de zaak die Hof Den Haag moest behandelen was daarvan sprake omdat de erfgenaam en een van zijn kinderen, die aandeelhouders in de BV waren, aanzienlijk veel tijd kwijt waren met bijkomende werkzaamheden, zoals het zoeken en selecteren van huurders, de communicatie met de huurders en andere partijen (de beheerder, aannemers, gemeenten etc.), het beoordelen van onderhoud, bezichtiging van nieuwe panden en het beoordelen van de aankoop. Verder vond het Hof ook relevant dat de betreffende personen veel ervaring en expertise hadden en dat er nauwelijks van leegstand sprake was. Daardoor werd een hoger rendement behaald dan als er alleen van ‘normaal vermogensbeheer’ sprake was geweest.

Vragen?

Heeft u vragen over bedrijfsopvolgingsfaciliteit, neemt u dan contact op met ons team vastgoed