Kennelijk onredelijk ontslag

Werkgeefster besluit de functie van hostess te laten vervallen en vraagt voor werkneemster een ontslagvergunning aan bij het UWV. Werkgeefster krijgt toestemming en zegt de arbeidsovereenkomst op. Werkneemster is evenwel van mening dat haar ontslag kennelijk onredelijk is waarbij zij zich beroept op het gevolgencriterium van artikel 7:681 lid 2 onder b BW. Werkneemster is 58 jaar, heeft eenzijdige werkervaring en kampt met gezondheidsklachten. Gezien deze omstandigheden is zij van mening dat werkgeefster zich meer had dienen in te zetten om haar te herplaatsen bij een van de zustervennootschappen. Werkgeefster geeft hierop aan dat de restaurants aparte entiteiten zijn en zij hiertoe niet verplicht is. Er is geen passende functie of herplaatsingsmogelijkheid voor werkneemster.

Onderdeel van een concern

Het hof bevestigt de eerdere jurisprudentie en stelt vast dat van een werkgever die onderdeel vormt van een concern  extra inspanning mag worden verwacht om een werknemer die vanwege gevorderde leeftijd en gezondheidsklachten moeilijk bemiddelbaar is, binnen het concern te herplaatsen. De enkele omstandigheid dat het strikt genomen zelfstandige rechtspersonen zijn, doet daar naar het oordeel van het hof in dit geval niet aan af.  Nu Werkgeefster geen inzicht heeft gegeven in de passende arbeids- dan wel herplaatsingsmogelijkheden binnen de zustervennootschappen gaat het hof er van uit dat deze er zijn. Werkgeefster krijgt de mogelijkheid het tegendeel aan te tonen. Lees hier de uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van dit webblog, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.