Cijfers

Het inflatiecijfer over 2013, zo heeft het CBS vorige week bekend gemaakt, is 2,5%. Huren voor sociale huurwoningen kunnen daardoor per 1 juli 2014 met 4% worden verhoogd (het basishuurverhogingspercentage). Voor huishoudens met een verzamelinkomen (het inkomen van de huurder en de overige bewoners van de woning) tussen de € 34.085,- en € 43.602 is een maximale huurstijging van 4,5% toegestaan (basishuurverhogingspercentage plus 0,5% inkomensafhankelijke verhoging). Huishoudens met een inkomen boven € 43.602,- zullen maximaal 6,5% meer gaan betalen (basishuurverhogingspercentage plus 2,5%) inkomensafhankelijke huurverhoging). Het gaat hier om maximale huurverhogingen, verhuurders mogen de huren dus ook met een geringer bedrag verhogen.

Vragen?

Heeft u vragen over de huurverhoging, neemt u contact op met Per van der Kooi, advocaat huurrecht.