Bescherming van auteurswet

In juridisch opzicht valt hier niets op af te dingen: de overeenkomst is opgesteld door een advocatenkantoor dat dit – naar mag worden aangenomen – met zorg en aandacht heeft gedaan. De betreffende overeenkomst zal hiermee al snel kunnen worden aangemerkt als “een werk met een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker” als bedoeld in de Auteurswet. Om deze reden kan dan ook terecht de bescherming van de Auteurswet worden ingeroepen. Op grond van artikel 1 Aw heeft de auteursrechthebbende immers het uitsluitend recht om dergelijke (model)overeenkomsten openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anderen mogen dit in beginsel alleen met voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Een vraag van andere aard is natuurlijk of advocatenkantoren er verstandig aan doen producten aan te bieden die gratis lijken, maar het niet zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over auteursrecht, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.