Schadevergoeding

Omdat huurder last bleef houden van geluidsoverlast als gevolg van actieve ratten onder de fundering, heeft verhuurder wederom een deskundige ingeschakeld die in januari 2010 rook-gas detectie heeft uitgevoerd. Tijdens het vrij graven van de locatie is een rattennest gevonden. Huurder heeft vervolgens een bedrag van € 7.000,00 immateriële schadevergoeding gevorderd, aangezien hij al vanaf 2007 veelvuldig geklaagd heeft over ernstige overlast door ratten. Verhuurder heeft pas in 2009 een onderzoek hiernaar laten doen. Door deze tekortkoming, is huurder ernstig in zijn woongenot geschaad. De kantonrechter heeft de vordering afgewezen. Volgens het Hof is de ernstige overlast – die veroorzaakt is door de ratten – wél een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en aantasting in de persoon van de huurder. Als huurder kan bewijzen dat hij kort na de aanvang van de huurovereenkomst in 2007 regelmatig heeft geklaagd bij verhuurder over de overlast door ratten, dan moet de vordering tot immateriële schadevergoeding worden toegewezen, aldus het hof. Mocht huurder dit bewijs kunnen leveren, dan is een immateriële schadevergoeding van € 1.000,00 volgens het hof redelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over verhuur, neemt u dan contact op met ons team vastgoed