Verrichten en diensten

Binnen de EU geldt dat beperkingen op het vrij verrichten van diensten verboden zijn. Het Hof moest dan ook de vraag beantwoorden of het uitzenden van werknemers valt onder het begrip “verrichten van diensten”. Het Hof oordeelde echter dat de Europese regelgeving voor het vrij verkeer van diensten zich er niet tegen verzet dat Nederland een tewerkstellingsvergunning voor de Poolse uitzendkrachten verlangde.

Gewone Europese verdragsregels

Inmiddels (namelijk per 1 mei 2007) gelden voor Polen de gewone Europese verdragsregels. Poolse uitzendbureaus hebben voor het in Nederland tewerkstellen van Poolse uitzendkrachten niet langer een tewerkstellingsvergunning nodig. De uitspraak van het Hof is echter nog wel van belang voor Bulgaarse en Roemeense uitzendkrachten.

Bulgarije en Roemenië

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 toegetreden tot de EU. Voor werknemers uit die landen geldt tot in ieder geval 1 januari 2012 een overgangsregime. Uiterlijk eind 2011 zal het kabinet besluiten of het overgangsregime wordt verlengd tot 1 januari 2014. Op grond van het overgangsregime is voor Bulgaarse en Roemeense werknemers die voor een Nederlandse werkgever werken nog wel een tewerkstellingsvergunning vereist.

Uitspraak van het hof

Voor het vrij verkeer van diensten geldt echter geen overgangsregime: in Bulgarije en Roemenië gevestigde dienstverleners hebben het recht om zonder beperkingen hun diensten aan te bieden in de EU. Nederland maakt onderscheid tussen ‘zuivere’ dienstverlening (zoals het tot stand brengen van een bouwwerk) en ‘onzuivere’ dienstverlening (zoals het ter beschikking stellen van personeel via uitzendbureaus). In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat voor ‘zuivere dienstverleners’ geen tewerkstellingsvergunning is vereist. Voor het door niet in Nederland gevestigde uitzendbureaus tewerkstellen van Bulgaarse en Roemeense uitzendkrachten is echter wel een tewerkstellingsvergunning vereist. Volgens het Hof is deze voorwaarde dus niet in strijd met Europees recht. Als er voldoende Nederlandse werknemers zijn of werknemers uit andere EU-landen dan Bulgarije of Roemenië die het uitzendwerk kunnen doen, zal UWV de tewerkstellingsvergunning weigeren.

Concluderend

Kortom: voor Poolse werknemers is geen tewerkstellingsvergunning (meer) nodig; voor Bulgaarse en Roemeense werknemers en uitzendkrachten in ieder geval tot 1 januari 2012 nog wel.

Vragen?

Heeft u vragen over de tewerkstellingsvergunningen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.