Adequate verzekering

De werknemer stelde zijn formele werkgever, het uitzendbureau, en de inlener aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Uit vaste rechtspraak blijkt dat op grond van het goed werkgeverschap de werkgever dient zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor schade van werknemers die als gevolg van hun werkzaamheden betrokken kunnen geraken bij een verkeersongeval. De inlener is echter geen werkgever van de werknemer, maar handelt onrechtmatig jegens de werknemer als zij niet voor een passende verzekering zorgdraagt. Het had in dit geval op de weg van de inlener gelegen om na te gaan of de uitzendkracht voldoende verzekerd was dan wel had zij met de uitzendonderneming overeen moeten komen wie er voor een adequate verzekering zorgdraagt.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.