Drempel te hoog

De drempel om een uitkering op grond van de WIA te verkrijgen, is volgens de ILO te hoog. Een werknemer kan volgens de huidige wetgeving pas aanspraak maken op een WGA-uitkering als hij voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is. Het gevolg hiervan is dat bijna de helft van de arbeidsongeschikte werknemers geen WIA-uitkering krijgt. Een tweede kritiekpunt van de ILO betreft de vervolguitkering, die zo laag is dat werkloze arbeidsongeschikten een inkomen ontvangen dat onder het bestaansminimum ligt.

Vooruitzicht

Volgens de planning van het Ministerie van SZW zal de WIA nog dit kwartaal geëvalueerd worden. Ongetwijfeld zal de kritiek van de ILO daarbij ook te sprake komen. Wij houden u op de hoogte van de uitkomst van de evaluatie.

Karen Helbers, paralegal