Verdere uitleg

Werknemer had de boete in zijn aangifte inkomstenbelasting als negatief loon in aanmerking genomen. De inspecteur was echter van mening dat van negatief loon geen sprake was, omdat de oorzaak van de schadevergoeding zou zijn gelegen in het aangaan van de nieuwe dienstbetrekking.

Oordeel

De centrale vraag voor de Hoge Raad was of de oude of de nieuwe dienstbetrekking voorop moest worden gesteld. De Hoge Raad stelt de oude dienstbetrekking voorop omdat de schadevergoeding uit het concurrentiebeding deel uitmaakt van de tussen de ex-werknemer en zijn ex-werkgever gesloten arbeidsovereenkomst. De verplichting tot betaling van de schadevergoeding vloeit voort uit de tussen de ex-werknemer en de ex-werkgever gesloten arbeidsovereenkomst, waarvan het concurrentiebeding onderdeel uitmaakt. Daarmee vindt de verplichting tot betaling geheel en rechtstreeks haar oorzaak in de dienstbetrekking van de ex-werknemer bij de ex-werkgever. Het betaalde bedrag is daarom als negatief loon aan te merken.

Vragen?

Heeft u vragen over concurrentiebeding, neemt u dan contact op met ons team expertise arbeid, medezeggenschap en mediation.