Vergoeding

Zo kende de kantonrechter Utrecht (LJN:BL6027) recentelijk naast een exitregeling ook een vergoeding naar billijkheid toe op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In deze kwestie was door de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter oordeelde dat het handelen van de werkgever niet de schoonheidsprijs verdiende, hetgeen een billijke vergoeding rechtvaardigde. Deze vergoeding was echter niet bedoeld als compensatie voor het verlies aan inkomen, want daar voorzag de exit-regeling al in, maar als genoegdoening voor het handelen van de werkgever.

Tip

Het overeenkomen van een exitregeling voorkomt dus niet altijd dat in een procedure alsnog een vergoeding aan een werknemer wordt toegekend. In de exitregeling kunnen evenwel afspraken worden gemaakt waarbij partijen rekening houden met vergoedingen die door een rechter worden toegekend. Wees hierop bedacht bij het opstellen van de regeling.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de exitregeling, neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.