Meer handelingen

Het te werk stellen van deze werknemers gaat dus gepaard met een aantal administratieve handelingen, zoals onderzoek op de Nederlandse arbeidsmarkt door vacatureplaatsing bij het UWV minimaal vijf weken voordat de werknemer naar Nederland komt. Bij ‘zuivere’ dienstverlening gelden deze extra voorwaarden niet.

EU spreekt Nederland aan

Wanneer een in het buitenland gevestigde dienstverlener met zijn personeel in Nederland diensten wil verlenen en er dus geen sprake is van het ter beschikking stellen van personeel aan een Nederlandse werkgever, is een melding (notificatie) bij het UWV voldoende. Dit geldt bijvoorbeeld voor dienstverleners uit EU-landen waarvoor een vrij verkeer van diensten geldt. Voor de landen Bulgarije en Roemenië geldt echter (nog) geen vrij verkeer van werknemers, zodat bij onzuivere dienstverlening nog steeds een tewerkstellingsvergunning is vereist. De Europese Commissie heeft Nederland aangesproken op het feit dat zij voor werknemers uit deze landen nog steeds tewerkstellingsvergunningen verlangt. Nederland ziet echter geen reden om haar beleid te wijzigen, zolang het Europese Hof van Justitie, die inmiddels door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State om opheldering is gevraagd, zich hier nog niet over uit heeft gelaten. Tot die tijd zult u als werkgever voor het inlenen van Bulgaarse, Roemeense of werknemers uit andere derde landen, een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen.

Vragen?

 

Heeft u vragen over dienstverlening over de grens, neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.