Voorwaarden

Voorwaarden daarbij zijn, dat:

  • de kennismigrant legaal in België of Duitsland woont;
  • de kennismigrant door in Nederland te gaan werken, zijn verblijfstitel in België of Duitsland niet verliest;
  • de werkgever is toegelaten tot de Kennismigrantenregeling en vanaf 1 januari 2011 erkend referent is;
  • de kennismigranten voor drie maanden of langer arbeid verricht; * het salaris minimaal € 50.183 voor 30-plussers of € 36.801 voor 30-minners bedraagt. Als de arbeid valt onder de functiecategorieën in de sfeer van onderzoek en wetenschap is deze laatste voorwaarde niet van toepassing.

Nieuwe regeling

Minister Donner zal de uitvoeringsregels van de Wet arbeid vreemdelingen aanpassen. De nieuwe regeling zal in 2011 in werking treden. Zodra er meer over bekend is, zullen wij u op de hoogte stellen van het exacte tijdstip.

Vragen?

Heeft u vragen over de ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.