Maximaal vier

 

De maximale duur van de opeenvolgende contracten mag bij elkaar vier jaar zijn. Wordt deze duur overschreden of wordt een werknemer een vijfde arbeidsovereenkomst aangeboden, dan ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met dit wetsvoorstel, dat beoogt te voorkomen dat jongeren vanwege de economische crisis eerder worden ontslagen. Voor werknemers van 27 jaar en ouder blijft de regel dat na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Voor werknemers van 27 jaar en ouder blijft de regel dat na drie jaar van opeenvolgende tijdelijke contracten of bij het vierde contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Mogelijke verlenging

De tijdelijke maatregel geldt in principe tot 1 januari 2012. Als de economische crisis aanhoudt, kan de maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014. Zodra de wet is gepubliceerd in het Staatsblad en de ingangsdatum bekend is, zullen wij dit op onze website melden.

Vragen?

Heeft u vragen over de toename van contracten ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.