Vraag aan de rechter

Binnen het Heineken-concern is het personeel in dienst bij Heineken Nederlands Beheer BV. Deze vennootschap fungeert als centrale werkgever en detacheert het personeel vervolgens bij de afzonderlijke vennootschappen binnen het Heineken-concern. Een van de vennootschappen heeft haar cateringactiviteiten vanaf 1 maart 2005 aan Albron Catering BV uitbesteed. Als gevolg hiervan zijn ook alle gedetacheerde werknemers bij Albron in dienst getreden. FNV Bondgenoten en een voormalig werknemer van Heineken hebben de rechter gevraagd vast te stellen dat de overgang van de cateringactiviteiten een overgang van onderneming is in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. De richtlijn heeft tot doel, de rechten van de werknemers bij een overgang van onderneming te beschermen.

Antwoord

Aan het Europese Hof is de vraag gesteld of de richtlijn zo moet worden uitgelegd dat ook gedetacheerde werknemers mee overgaan als een vennootschap wordt overgedragen. De advocaat-generaal heeft het Europese Hof geadviseerd om die vraag bevestigend te beantwoorden. De advocaat-generaal komt tot deze conclusie door de positie van een permanent gedetacheerde werknemer te vergelijken met het hebben van een arbeidsovereenkomst. Het is de vraag of het Europese Hof mee gaat in de stelling van de advocaat-generaal. De uitspraak van het Europese Hof wordt over enkele maanden verwacht.

Vragen?

Heeft u vragen over de ,neemt u dan contact op met ons team arbeid, medezeggenschap en mediation.