Bescherming

Inleners worden beschermd tegen aansprakelijkstellingen voor voldoening van het minimumloon, afdracht van loonheffingen of boetes voor het werken met illegale werknemers, wanneer zij zaken doen met een gecertificeerd uitzendbureau. Deze certificering vindt plaats bij de SNA. Met dit convenant betekent weigering van opname in het SNA-register of het intrekken van het keurmerk, dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt en nu dus ook dat het uitzendbureau de CAO niet naleeft.

Voornemens voor een wetsvoorstel

Inleners zullen zich meer verzekerd zien van een bonafide uitzendbureau met deze extra controle. Verder is minister Kamp voornemens een wetsvoorstel in te dienen waarbij ook tussen overheid en uitzendbranche gegevensuitwisseling plaatsvindt. Op die manier beoogt het kabinet meer grip te krijgen op overtredingen rond minimumloon betalingen en illegale arbeid. Daarbij wil de minister ook de inlener die met malafide uitzendbureau’s werkt, kunnen beboeten. Het wetsvoorstel zal uiterlijk 15 april aan de Kamer worden toegezonden.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij verkeersongevallen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.