Flexibele werktijden maakt productiever?

Daarentegen heeft een ander onderzoek – dat voornamelijk is gehouden onder vrouwen – uitgewezen dat flexibele werktijden werknemers juist productiever maakt. Uit dit onderzoek volgde ook dat deze werknemers bereid zijn meer uren per week te werken dan het gemiddelde aantal uren per week dat zij werken, als zij hun tijd zelf mogen indelen. Het uitzendbureau heeft aangegeven dat een strijd om goede werknemers onvermijdelijk wordt, gezien de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat werkgevers hun ‘imago’ aantrekkelijk maken. Volgens het uitzendbureau speelt het nieuwe werken daarbij geen directe rol.

Vragen?

Heeft u vragen over werktijden voor jongeren, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.