Nulurencontract

Na de proeftijd meldt de werknemer zich ziek. Werkgever stuurt een brief en stelt dat het dienstverband eerder telefonisch is opgezegd op de laatste dag van de proeftijd en dat de werknemer telefonisch akkoord is gegaan het dienstverband om te zetten in een nulurencontract. Werkgever stelt dat er geen verplichting bestaat het loon tijdens ziekte door te betalen nu de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig in de proeftijd is opgezegd.

Oordeel

De voorzieningenrechter oordeelt dat de proeftijd door de vrijwillige werkzaamheden eerder is aangevangen nu deze op één lijn staan met de werkzaamheden die tijdens de arbeidsovereenkomst werden verricht. Het eerder ingaan van de proeftijd heeft tot gevolg dat de opzegging buiten de proeftijd heeft plaatsgevonden en het dienstverband niet rechtsgeldig is opgezegd. De voorzieningenrechter oordeelt dat er nog steeds sprake is van een fulltime dienstverband nu werknemer tevens voldoende heeft betwist dat zij niet is ingegaan op een aanbod om het dienstverband om te zetten  naar een nulurencontract. De voorzieningenrecht wijst de loonvordering toe.

Vragen?

Heeft u vragen rondom arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.

Gwen de Bles, student stagiair arbeidsrecht