Opsomming verandering

Op deze website hebben wij eerder het wetsvoorstel over het afschaffen van beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte en het invoeren van een kortere vervaltermijn voor minimum vakantiedagen besproken (op 3 september 2010 en 13 april jl.). Daarom nog even kort de veranderingen op een rij:

  • Langdurig zieke werknemers (langer dan 6 maanden) krijgen recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.
  • Werknemers dienen voortaan hun vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen, nu de minimum wettelijke vakantiedagen opgebouwd ná 1 januari 2012 eerder komen te vervallen. Namelijk in plaats van na 5 jaar, al na 6 maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. De bovenwettelijk vakantiedagen vallen niet onder deze wetgeving.
  • De nieuwe vakantiewetgeving treedt per 1 januari 2012 in werking.

Vragen?

Heeft u vragen over vakantiedagen, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.