Boetes

Wanneer wordt geconstateerd dat een uitlener niet staat geregistreerd volgt een bestuurlijke boete van € 12.000,- per werknemer. Bij een tweede overtreding bedraagt de boete € 24.000,- en bij een derde overtreding € 36.000,-. Deze boete geldt niet alleen voor de uitlener. Ook de inlener die een uitzendkracht inleent van een uitzendonderneming welke niet is geregistreerd, riskeert een boete van dezelfde hoogte.

Zowel inlener als uitlener aansprakelijk

Verder volgt uit het wetsvoorstel dat het controlerende orgaan, de Arbeidsinspectie, verplicht kan zijn om bepaalde gegevens van de uitzendonderneming aan de Stichting Normering Arbeid (SNA) te verstrekken. De SNA is opgericht in het kader van de zelfregulering van de uitzendbranche en beslist over de verstrekking van certificaten. Wanneer een uitzendonderneming niet beschikt over een dergelijk certificaat, is de inlener net als het uitzendbureau aansprakelijk voor het betalen van het minimumloon aan de uitzendkracht. Indien de SNA constateert dat een uitzendonderneming zich niet aan de regels houdt, kan zij maatregelen nemen waaronder het intrekken van het certificaat. Het wetsvoorstel is op 2 september jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vragen?

Heeft u vragen over registratie en uitzendbureaus, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.