Advies

Deze vergoeding is namelijk eindheffingsloon en drukt dus op het forfait dat een werkgever maximaal onbelast mag vergoeden of verstrekken aan zijn werknemers. Wanneer het forfait van 1,4 % is overschreden zal een werkgever nog eens 80% eindheffing moeten betalen. Ons advies is – zeker tegen het eind van het jaar – goed na te gaan of het verstandig is een dergelijke vergoeding met een individuele werknemer af te spreken.

Vragen?

 

Heeft u vragen over advocaatkosten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.