Jaarurensysteem

Nu is vaak in een personeelsreglement opgenomen dat parttimers geen compensatie krijgen als een erkende feestdag valt op hun vrije dag, waardoor het kan gebeuren dat een parttimer gemiddeld minder erkende feestdagen vrij krijgt dan een fulltimer. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is hier sprake van een verboden onderscheid naar arbeidsduur. De Commissie Gelijke Behandeling heeft geadviseerd om een jaarurensysteem in te voeren dat ervoor zorgt dat parttime werknemers naar rato van hun dienstverband per jaar een gelijk aantal uren werken, ongeacht op welke werkdag een feestdag valt.

Vragen?

Heeft u vragen over parttime werken, neemt u dan contact op met Barbara van Dam-Keuken, paralegal.