Uitspraak

Dat betekent dat hij de gevangenis in moet. De voorzieningenrechter heeft daaraan wel een termijn verbonden. Zo mag de ex-werknemer ten aanzien van zijn concurrentiebeding voor maximaal één maand per overtreding, met een maximum van één jaar in gijzeling worden genomen. Ten aanzien van het relatiebeding mag hij maximaal vierentwintig uur in gijzeling worden genomen, voor elke drie dagen dat de ex-werknemer niet een lijst van zijn klanten aan zijn ex-werkgever verstrekt, met een maximum van één jaar.

Rechtvaardigheid

Uitgangspunt is dat rechterlijke uitspraken moeten worden nagekomen. Lijfsdwang is een laatste redmiddel dat een rechter alleen zal toewijzen als aannemelijk is dat een ander dwangmiddel niet het gewenst resultaat oplevert en het belang van werkgever de toepassing van een dergelijk zwaar middel rechtvaardigt.

Vragen?

Heeft u vragen over het concurrentie- en relatiebeding, neemt u dan contact op met Barbara van Dam