Ontslagrecht hervormen en Arbeidsmarkt flexibiliseren

Om die redenen heeft D66 vorige week een wetsvoorstel ingediend om het ontslagrecht te hervormen en daarmee de arbeidsmarkt te flexibiliseren. D66 stelt voor een ontslag niet langer vooraf door UWV te laten toetsen. Pas na het ontslag kan, aldus achteraf, de gang naar de rechter worden gemaakt. Dit voorstel druist echter in tegen de door de regeringspartijen VVD en CDA gemaakte afspraak met gedoogpartner PVV het ontslagrecht niet te zullen wijzigen. Het is daarom de vraag wat er verder met het wetsvoorstel zal gebeuren. Via onze website houden wij u van deze ontwikkeling op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.