Ongewilde pensioenovereenkomst

Treedt de werknemer in dienst en behoort hij tot een groep werknemers die reeds een aanbod voor pensioen van de werkgever heeft gekregen, ongeacht of dit aanbod is geaccepteerd, dan wordt de werkgever geacht een aanbod aan de werknemer te hebben gedaan indien hij de werknemer niet tijdig anders bericht. Een groot risico, zeker wanneer de werknemer het (fictieve) aanbod accepteert. De werkgever zit dan immers ongewild aan een pensioenovereenkomst vast.

Let dus op

Het moet wel gaan om een werknemer die behoort tot een groep werknemers aan wie al een aanbod is gedaan. Deze groep kan een groep zijn waarvoor bijvoorbeeld een aparte pensioenregeling geldt, vaak gerelateerd aan de functie van de werknemers binnen die groep. Er dient ook te worden gekeken naar het aantal werknemers van die groep dat al een aanbod van de werkgever heeft gekregen. Het Hof Amsterdam oordeelde in december 2010 (PJ 2011/77) dat een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst aan 22 van 129 betreffende functionarissen niet leidt tot een bepaald groepspatroon, maar dat hier sprake was van individuele afspraken. Let dus goed op bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer. Bepaal altijd van tevoren of u wel of geen pensioen wilt aanbieden en neem dit als zodanig op in de arbeidsovereenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen over een abreids- of pensioenovereenkomst, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.