Gewone regel

Voor werknemers jonger dan 27 jaar gaat de ‘gewone’ regel weer gelden: maximaal drie contracten voor bepaalde tijd én niet langer dan 36 maanden in dienst. Meer opeenvolgende contracten of een langere periode leiden tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geen zorgen

Is er op dit moment een werknemer jonger dan 27 jaar op basis van een vierde arbeidsovereenkomst voor u werkzaam? Maakt u zich geen zorgen. Dit is voorzien in het overgangsrecht bij de crisismaatregel. Deze werknemers krijgen, zolang zij nog geen 27 jaar oud zijn, op het moment van het vervallen van de regeling geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt pas als u hen een vijfde contract zou aanbieden.

Vragen?

Heeft u vragen over tijdelijke contracten, neemt u contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.