Te hoge eisen

Bouwend Nederland constateert dat aanbesteders steeds vaker hoge eisen stellen en projecten ‘stapelen’. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat de aanbesteder drie verschillende bouwprojecten in één aanbestedingsprocedure aanbesteed met als mogelijk gevolg dat de geschiktheidseisen zodanig worden ‘opgeschroefd’ dat slechts een enkele aannemer hieraan kan voldoen. Gedacht kan ook worden aan de aanbesteder die bij de aanbesteding van de bouw van een brandweerkazerne als selectiecriterium hanteert dat de inschrijver minimaal acht andere brandweerkazernes heeft gerealiseerd. Bovengenoemde geschiktheidseisen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, disproportioneel zijn. Waarom zou bijvoorbeeld een aannemer, die veel ervaring heeft met het realiseren van bouwwerken met een soortgelijke omvang, maar niet met brandweerkazernes, niet toch geschikt zijn om een dergelijk werk te realiseren?

Onnodig stapelen vermijden

Het stapelen van opdrachten is in strijd met de beginselen van het aanbestedingsrecht als hierdoor met opzet bepaalde groepen ondernemers worden uitgesloten. De Nederlandse overheid gaat verder en heeft aangegeven dat zij het wenselijk acht dat onnodig stapelen van opdrachten wordt vermeden.

Bezwaar

Tegen disproportionele eisen kan door een inschrijver bezwaar worden gemaakt. Van belang is dat de inschrijver dit spoedig doet en geen afwachtende houding aanneemt. Als gevolg van het bezwaar kan de aanbestedende dienst de criteria aanpassen of op gezag van de rechter gedwongen worden om de te hoge eisen bij te stellen.

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker