Oordeel

De Ombudsman oordeelde dat de levering van open source software, waarbij geen gebruiksvergoeding wordt gevraagd niet hoeft te worden aanbesteed, als de gebruiksrechten kosteloos kunnen worden verworven zonder verplicht te zijn een onderhoudscontract te sluiten en derden ondersteuningsdiensten kunnen leveren. Nu ook de Franse rechter in een uitspraak van le Counseil d’État van 30 september jl. heeft geoordeeld dat open source niet hoeft te worden aanbesteed lijkt deze discussie vooralsnog beslecht in het voordeel van de overheden. De branchevereniging voor ICT-leveranciers (ICT~Office) heeft destijds naar aanleiding van de uitspraak van de Ombudsman al aangegeven dat het niet aanbesteden van open source software in strijd zou zijn met de aanbestedingswet- en regelgeving. Het is de vraag of de lijn van de Ombudsman en de Franse rechter verder doorgetrokken zal worden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over open source software, neemt dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht