Consumenten mogen niks door hebben

Zij willen immers ook kenbaar kunnen maken voor welke dienstverlening de klant bij hen moet komen. Dit is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan. Wel zijn hier regels aan verbonden. Op grond van eerdere rechtspraak is duidelijk dat dergelijke uitingen onder meer niet op een dusdanige wijze mogen plaatsvinden dat hieruit door consumenten zou kunnen worden afgeleid “dat een commerciële band” bestaat tussen dit bedrijf en de betreffende merkhouder. De consument mag met andere woorden onder meer niet kunnen denken dat het een officiële dealer van het betreffende merk betreft.

"Specialist" niet toegestaan

Algemeen werd er van uit gegaan dat een garagebedrijf wel in algemene termen mag vermelden dat hij in bepaalde merken is gespecialiseerd. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft nu in een arrest bepaald dat een garagebedrijf in ieder geval niet de term “specialist” mag opnemen in zijn handelsnaam en/of merk. Het betrof in deze kwestie een partij die in haar logo had opgenomen dat zij een “Porschespecialist” was. Dit is volgens het Gerechtshof niet toegestaan. Volgens het Gerechtshof kan de consument dan niet begrijpen dat het betreffende garagebedrijf géén officiële dealer van Porsche is. Het feit dat het betreffende garagebedrijf op haar website een disclaimer had vermeld, waarin is opgenomen dat het garagebedrijf op geen enkele wijze verbonden is aan Porsche, kon haar niet baten. Zo langzamerhand dien je als garagehouder goed juridisch onderlegd te zijn, om je niet op glad ijs te begeven…

Vragen?

Heeft u vragen over merkgebruik, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.