De kwestie

De verdachte deed dit in een periode dat zich op scholen elders in de wereld een aantal dramatische schietpartijen had voorgedaan waaraan door de media veel aandacht was besteed. Bijkomende omstandigheid was dat de posting werd geplaatst twee dagen nadat een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland, waarbij 16 mensen om het leven gekomen. In deze kwestie is in de periode van 1 februari 2009 tot en met 13 maart 2009 opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerde werk, te weten een computer en router en een (beveiligde) draadloze internetverbinding binnengedrongen, waarbij de beveiliging is doorbroken.

Het joordeel

Het Hof oordeelde in deze uitspraak dat sprake is van computervredebreuk. Een router heeft volgens het Hof te gelden als een geautomatiseerd werk in de zin van art. 80sexies Sr, zodat het binnendringen op die router en daarmee op een deel van het netwerk waarvan die router deel uitmaakte computervredebreuk in de zin van art. 138a (oud) Sr oplevert. De omstandigheid dat de verdachte zich geen toegang heeft verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van de benadeelde sluit volgens het Hof op zichzelf niet uit dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan computervredebreuk in de zin van art. 138a (oud) Sr.

Vragen?

Heeft u vragen over security, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht