inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Willem Balfoort: “Met een 3D-printer is het eenvoudiger dan ooit om producten op grote schaal na te maken en hiermee inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht en het merkenrecht. Ook kan met een 3D-printer op (soms) eenvoudige wijze ‘ongewenste objecten’ zoals vuur- en steekwapens, onveilige medicijnen en drones geproduceerd worden. Voorts kan afgevraagd worden wie aansprakelijk is als een 3D-geprint object niet goed functioneert en hierdoor schade veroorzaakt. Tenslotte kan de vraag gesteld worden hoe het zit met ARBO- en milieuwetgeving. Immers, er kunnen in bepaalde gevallen gevaarlijke of giftige stoffen vrijkomen bij het proces van 3D-printen.”

Vragen?

Heeft u vragen over 3D-printing, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht