Geinteresseerd?

In het artikel, dat is verschenen onder de titel “Pak die profiteurs van de WOB aan”, betoogt Roland Mans dat personen die misbruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) maken, aangepakt dienen te worden: “Overheidsorganen die met misbruik van bevoegdheid worden geconfronteerd, moeten wat sneller naar de rechter stappen en een ‘juridisch stalkingverbod’ eisen. Het zijn tenslotte onze overheidsorganen en onze belastingcenten ten koste waarvan dit soort lieden zich verrijken.” Het volledige artikel kunt u hier lezen.