Televisietoestellen

Bang & Olufsen (hierna “B&O”) beschikt over een modelrecht in de EU voor “televisietoestellen”. Het betreft een televisietoestel dat kan worden aangepast aan de specifieke wensen van de consument. Zo beschikt deze over covers voor luidsprekers in verschillende materialen, kan het frame uit verschillende materialen bestaan en kan de televisie op een voet  worden geplaatst of juist als een “fotolijst” in de kamer worden gehangen/geplaatst. B&O is van mening dat door Loewe met haar nieuwe model voor een flatscreen-televisie inbreuk werd gemaakt op haar model- en auteursrechten. In het kader van het modelrecht zijn door B&O onder andere de volgende (technische) tekeningen gedeponeerd:001595521 0001 4    001595521 0001 3

001595521 0001 2

De televisie van Loewe ziet er als volgt uit:

tv

Centraal in deze kwestie staat het modellenrecht en het auteursrecht. In eerste instantie heeft een kort geding plaatsgevonden bij de rechtbank Den Haag. Hierin heeft de rechter, kort gezegd, geoordeeld dat het model van Loewe “een andere algemene indruk maakt” ten opzichte van het model van B&O en dat daarom van een inbreuk op een modelrecht geen sprake was. Van het bestaan van een recht op een auteursrecht voor B&O was in het kort geding voor de rechter onvoldoende gebleken en ook deze vordering van B&O slaagde in het kort geding derhalve niet.

Hoger beroep

B&O is vervolgens in hoger beroep gegaan. Centraal in het hoger beroep staat onder meer de vraag hoe groot de beschermingsomvang is van het model van B&O. Voor het aanleggen van de juiste toets verwijst het Gerechtshof naar het arrest van de Hoge Raad inzake Apple/Samsung van 31 mei 2013 (LJN BZ1983). In dit arrest is onder meer bepaald dat gekeken moet worden naar het zogenaamde “vormgevingserfgoed”. Hieronder worden alle modellen verstaan die voorafgaand aan de modelregistratie al bestonden. Het Hof komt na een uitgebreide vergelijking met bestaande modellen tot het oordeel dat de televisie van Loewe geen kenmerken heeft overgenomen van het model van B&O, die het model van B&O onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Er zijn met andere worden geen kenmerken overgenomen die vallen onder de beschermingsomvang van het modelrecht van B&O. Voor wat betreft het auteursrecht, dat door het Gerechtshof in hoger beroep wel inhoudelijk wordt behandeld, komt het Gerechtshof – kort gezegd – tot het oordeel dat er sprake is van een andere totaalindruk tussen beide televisietoestellen en dat om deze reden geen sprake is van auteursrechtinbreuk. Voorlopig kunnen beide televisietoestellen in de winkel dus gewoon naast elkaar blijven staan.

Vragen?

Heeft u vragen over auteursrecht, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.