Vergoedingen

Bij overeenkomst mag een termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Alleen indien kan worden aangetoond dat dit voor geen van beide partijen nadelig is kan een nog langere termijn worden overeengekomen. Factureert u aan de overheid, dan moet binnen 30 dagen worden betaald. Indien te laat wordt betaald, kunt u zonder schriftelijke aanmaning een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Die vergoeding bedraagt een (glijdend) percentage van de hoofdsom (15% over de eerste € 2.500,00, 10% over de volgende € 2.500, 5% over de daaropvolgende € 5.000,00, 1% over de volgende € 190.000 en 0,5% over het bedrag boven € 200.000) met een minimum van € 40,00.

Handelsrente in rekening brengen

Bovendien kunt u de wettelijke (handels-)rente in rekening brengen. Met ingang van 1 januari 2013 is de rente voor handelstransacties verlaagd naar 7,75%. Ook voor de wettelijke handelsrente hoeft u geen aanmaning of ingebrekestelling te versturen. De rente is verschuldigd daags nadat een contractuele betalingstermijn is verstreken. Bent u geen fatale betalingstermijn overeengekomen, dan is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na ontvangst van de factuur of, indien niet vaststaat wanneer de factuur is ontvangen, vanaf 30 dagen nadat is geleverd of uitgevoerd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze wettelijke betalingstermijnen,  neemt u dan contact op met Per van der Kooi advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht.