Richtlijn Consumentenrechten

Met deze richtlijn gaat een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd worden, met name op het terrein van e-commerce. Zo komt er een duidelijkere (lees: strengere) informatieplicht voor de webshop-houders, onder andere met betrekking tot de identiteit van de verkoper, de kenmerken van het product en de (totaal)prijs. Verder wordt onder meer de herroepingstermijn verlengd (tot veertien dagen na ontvangst van het product), dient een “herroepingsformulier” te worden meegezonden aan de klant en zijn reeds aangevinkte “keuzevakjes” in de toekomst uit den boze.  Het is de bedoeling dat de richtlijn eind van dit jaar in wetgeving is omgezet en dat de nieuwe regels van toepassing zijn op (nieuwe) overeenkomsten vanaf juni 2014. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over deze richtlijn van Consumentenrechten, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.