Amerikaanse jurisdictie

De vraag welke diensten onder Amerikaanse jurisdictie vallen, is beantwoord in de Amerikaanse rechtspraak: Zodra er sprake is van ‘activiteiten binnen de grenzen van de Verenigde staten’, is het Amerikaans recht in beginsel van toepassing. Indien een onderneming een vestiging in de VS heeft kan er vanuit gegaan worden dat er jurisdictie bestaat. (“The United States takes the position that it can use its own legal mechanisms to request data from any Cloud server located anywhere around the world so long as the Cloud service provider is subject to U.S. jurisdiction: that is, when the entity is based in the United States, has a subsidiary or office in the United States, or otherwise conducts continuous and systematic business in the United States”).De locatie waar de mogelijk op te vragen gegevens door een dienstverlener worden opgeslagen is niet leidend. Het is dus een misvatting dat de Amerikaanse overheid alleen jurisdictie heeft als het gaat om gegevens die zich fysiek bevinden op Amerikaans grondgebied.

Beschikking van gegevens

Naast de vraag betreffende de jurisdictie ten aanzien van de betreffende rechtspersoon, is het de vraag of die rechtspersoon überhaupt beschikt over de gegevens die worden gevorderd. Ook deze vraag is complex. Het juridische criterium hiervoor is het vereiste dat degene van wie de informatie, documenten of tastbare objecten worden gevorderd ‘possession, custody or control’ uitoefent ten aanzien daarvan. Het criterium maakt geen onderscheid tussen degene die informatie voor zichzelf houdt en degene die dat voor een ander doet. Zodra iemand in staat is bepaalde gegevens te produceren (over de gegevens kan beschikken), is sprake van ‘control’. Het criterium van ‘kunnen beschikken over de gegevens’ is ook van toepassing op gelieerde ondernemingen (‘affiliated corporations’). Uit de Amerikaanse rechtspraak blijkt dat vrij snel sprake is van ‘possession, custody or control’.

Vragen?

Heeft u vragen over de Patriot act, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht