1.    Toetsing Provinciale Verordening Ruimte

In een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant van 8 maart 2013 is geoordeeld dat het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het mogelijk maken van huisvesting voor 60 arbeidsmigranten in een bedrijfsgebouw niet in stand kan worden gelaten. Weliswaar is het betreffende artikel 11.1 van de provinciale Verordening Ruimte 2012, waarin is bepaald dat zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen in het buitengebied moet worden voorkomen, ruim geformuleerd. Uit de toelichting  in de provinciale Verordening Ruimte op dit artikel is echter een specifieke regeling voor arbeidsmigranten getroffen, waarbij is bepaald dat permanente opvang van groepen arbeidsmigranten in het buitengebied niet gewenst is. De gemeente Veghel heeft dan ook ten onrechte zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake zou zijn van strijd met de provinciale Verordening Ruimte.
(LJN: BZ3755, www.rechtspraak.nl)

2.    Eis: Geen toename aantal zelfstandige woonruimten

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2013 is geoordeeld dat in artikel 5 lid 1 van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) als enige eis moet worden gelezen dat het aantal zelfstandige woningen niet toeneemt. Dit is een voortzetting van de jurisprudentie onder de oude wetgeving. Gemeente Leeuwarden heeft volgens de AbRvS de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw tot 16 studentenkamers mogen verlenen met toepassing van de kruimelgevallenregeling. Nu het gebouw op het perceel, waarin zich een zelfstandige woonruimte bevond, wordt omgezet in ‘onzelfstandige’ woonruimten, is terecht gesteld dat het aantal zelfstandige woonruimten niet is toegenomen.
(LJN: BZ8456, www.rechtspraak.nl)

Vragen?

Heeft u vragen over deze uitspraken, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.