Aanpassingen voor immigranten

Vanaf de invoering van deze nieuwe wet heeft een immigrant een referent nodig. Er hoeft nog maar één aanvraag om een verblijfsvergunning te worden ingediend. Het is dus niet langer nodig om een afzonderlijke procedure voor een machtiging voorlopig verblijf te voeren. Ook kunnen reguliere verblijfsvergunningen, zoals vergunningen voor arbeid, studie en gezinshereniging, voor een langere duur worden verleend. Er zijn minder vaak verlengingen nodig. Met de invoering van de nieuwe Wet Momi kan ook makkelijker worden gewisseld van werkgever of onderwijsinstelling zonder dat er een nieuwe vergunning nodig is.

Vragen?

Heeft u vragen over de MoMi, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.