Drie manieren van Google Adsense

Hierbij kunnen drie manieren worden onderscheiden:

  1. Plaatsen van zoekmachines op websites:
    Door een eenvoudige zoekmachine toe te voegen aan uw website kunnen inkomsten worden gegenereerd door middel van advertenties op de pagina’s met zoekresultaten.
  2. Toestaan van advertenties:
    U kunt toestaan dat advertenties door middel van “pop-ups” op uw website verschijnen, bijvoorbeeld advertenties die aansluiten bij de interesses van uw publiek. Er kan zo worden verdiend aan vertoningen van advertenties en geldige “klikken”.
  3. Toepassingen voor Google Mobile
    Deze dienst is toegespitst op het op de juiste moment aanbieden van advertenties voor mobiele gebruikers, bijvoorbeeld gericht op gebruikers op een bepaalde locatie et cetera.

Deze dienst Google AdSense biedt een goede en moderne manier om extra inkomsten te genereren en/of de naamsbekendheid te vergroten. Het gebruik van deze dienst is blijkens een uitspraak van het College van Beroep, die in hoger beroep een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigde, echter wel aan regels gebonden.

De casus:

Op de website www.speelzolder.com kunnen online games worden gespeeld. Op een subpagina stond een banner met de tekst: “Win een Wii!”. Na het klikken op deze banner opende zich een pagina van de website www.celldorado.com met de uitnodiging om de drie verschillen te zoeken in een tekening en daaronder de tekst: “Zoek ze alle 3 en win een Nintendo”. Na het aanklikken van de drie verschillen opende zich een nieuwe pagina met het woord “Gefeliciteerd!”. Vervolgens diende een 06-nummer te worden ingevuld en door het invullen van dit nummer abonneerde het kind zich vervolgens op de betaalde abonnementsdienst van Artiq Mobile. Hierbij bestond het gevaar dat het kind zich hiervan onvoldoende bewust was.

In strijd met jeugdreclamecode

De eerste vraag die bij de Reclame Code Commissie en in hoger beroep bij het College van Beroep voorlag was onder meer of deze handelswijze in strijd was met de Kinder- en jeugdreclamecode. Ik geef dit antwoord vast weg: dit was het geval. Een meer bijzonder vraag was of voornoemde handelswijze kon worden toegerekend aan Artiq Mobile. Artiq Mobile stelde in dit verband onder meer dat niet zij verantwoordelijk was voor de plaatsing van de advertentie, maar de eigenaar van de website www.speelzolder.com. Zij onderbouwt haar standpunt met de stelling dat deze partij de advertentie via Google AdSense heeft aangevraagd. Het College van Beroep stelt echter vast dat de banner, speelpagina en het aanmeldscherm door of in opdracht van Artiq Mobile zijn ontwikkeld. De omstandigheden die kennelijk eigen zijn aan het gebruik van Google AdSense komen hiermee (ook) voor rekening en risico van Artiq Mobile en zij kan dan ook niet volstaan met een verwijzing naar de eigenaar van de website. De aanbeveling van de Reclame Code Commissie om niet meer op een dergelijke wijze te adverteren blijft hiermee ook bij het College van Beroep in stand.

Vragen?

Heeft u vragen Google Adsense, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.