De richtsnoeren

De richtsnoeren dienen in samenhang te worden gebruikt met algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden, zoals de Code voor Informatiebeveiliging of de ict-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum. Een organisatie blijft de ruimte houden om maatregelen te nemen op de wijze en met de middelen die in de specifieke situatie van deze organisatie het meest passend zijn. De richtsnoeren treden 1 maart 2013 in werking.

Vragen?

Heeft u vragen over beveiliging van persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht