fictieve opzegtermijn niet langer worden verkort

Op dit moment mag de werkgever de opzegtermijn met één maand verkorten indien de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden. Na aftrek moet wel minimaal één maand opzegtermijn resteren. Met deze wetswijziging mag de fictieve opzegtermijn na ontbinding niet langer worden verkort. Met een ontslagvergunning van het UWV mag dit overigens nog wel. Hoewel de wetswijziging nog niet is gepubliceerd is beoogd deze per 1 januari 2013 in werking te laten treden.

Vragen?

Heeft u vragen over wetsvoorstel 33.327, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.