Boetes

Een uitschieter is wel de boete die in de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving is gezet op overtreding van arbo-bepalingen inzake het werken met gevaarlijke stoffen. Deze boete kan oplopen tot maar liefst € 780.000. De boetes waren al aanzienlijk, maar met deze forse verhogingen wordt het voor werkgevers nog belangrijker ervoor te zorgen dat de bepalingen uit de Arbo-wetgeving, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet arbeid en zorg worden nageleefd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze boetes, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.