Oordeel van het Europese Hof

De klanten konden deze kostenpost vervolgens (slechts) door middel van een “opt-out” verwijderen. Dit vergde dus een actieve handeling van de klant om te voorkomen dat men met extra (ongewenste) kosten werd geconfronteerd. Het Europese Hof van Justitie heeft nu een einde gemaakt aan deze praktijk. Het Europese Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een bij een vliegreis aangeboden annuleringsverzekering dient te worden aangemerkt als een “facultatieve prijstoeslag” in de zin van art. 23 lid 1 van de Europese Verordening (Vo 1008/2008). Dit brengt mee dat een dergelijke kostenpost uitsluitend op basis van opt-in kan worden aanvaard. Het automatisch toevoegen van een annuleringsverzekering in het boekingsproces is derhalve niet toegestaan.

Vragen?

Heeft u vragen over de opt-in, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.