Huurprijs geen maximum

Voor woningen die te koop staan geldt niet langer een maximale huurprijs op grond van het puntensysteem voor huurwoningen. De verhuurder mag voortaan dus zelf de huurprijs van de woning vaststellen. Voor tijdelijke verhuur is wel nog altijd een vergunning van de gemeente en toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. De vergunning van de gemeente geldt voor maximaal 2 jaar en kan ten hoogste 3 keer met een jaar worden verlengd. Woningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie mogen voortaan maximaal 7 jaar in plaats van de thans geldende periode van 5 jaar worden verhuurd.

Tussentijdse opzegging

De wet verruimt ook de mogelijkheid om leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, scholen en ziekenhuizen als woonruimte te verhuren. Dat kan nu voor de duur van 5 jaar, na inwerkingtreding van de wet mag dat gedurende 10 jaar. Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft de huurder geen huurbescherming. De huurovereenkomst eindigt automatisch als de vergunning van de gemeente is verlopen. Tussentijdse opzegging is mogelijk. Voor de huurder geldt een termijn van 1 maand, voor de verhuurder een termijn van (minimaal) 3 maanden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze wijzigingen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi, advocaat huurrecht.