Registratietool

De Kamer van Koophandel heeft een tool ontwikkeld om gemakkelijk te kunnen achterhalen of aan voornoemde registratieplicht is voldaan, de zogenaamde Waadi-check. Via de website van de Kamer van Koophandel kan een bedrijf deze Waadi-check invullen en nagaan of een uitlenend bedrijf geregistreerd is als een bedrijf dat personeel ter beschikking stelt. Voor deze Waadi-check verwijzen wij graag naar de website van de Kamer van koophandel.

Vragen?

Heeft u vragen over de Waadi-check, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in Arbeid, Medezeggenschap & Mediation of met Barbara van Dam, Paralegal.