Vrij doorverkopen

Net als bij gewone (merk)producten geldt na dit arrest dat ook dergelijke softwareproducten door rechtmatige afnemers vrij kunnen worden doorverkocht aan derden. De oorspronkelijke rechthebbende op de software kan hierdoor niet langer alsnog een nieuwe licentie afdwingen van de nieuwe eigenaar van de licentie. Dit lijkt logisch maar is bij veel grote softwarebedrijven al jarenlang niet de bestendige praktijk. Softwarebedrijven hebben echter mogelijkheden om de nieuwe regels te omzeilen: zo lijkt “Saas”-software niet onder de nieuwe regels te vallen. Dit betreft immers veelal een tijdelijk abonnement dat daarmee niet gelijk gesteld kan worden aan de onbegrensde licentie. Deze situatie kan meer gelijkgesteld worden met “huur”. Voor een dergelijke situatie geldt niet dat het de betreffende gebruiker vrij moet staan het (software)product aan derden te verkopen. Softwarebedrijven doen er aldus verstandig aan te bezien of zij er verstandig aan doen hun business-model te wijzigen, om zo te voorkomen dat licentie-inkomsten drastisch dalen.

Vragen?

Heeft u vragen over licenties op softwareproducten, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.