Nieuwe verplichting

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht bij de oprichting of statutenwijziging van een Algemeen Nut Beogende Instelling in de statuten te vermelden dat het eventueel batig saldo bij liquidatie ten goede komt aan een andere ANBI met een gelijksoortige doelstelling. Voorheen was het voldoende als in de statuten vermeld stond dat het batig saldo bij liquidatie ten goede van een andere ANBI komt. Voor bestaande ANBI’s gaat deze regel in bij een statutenwijziging. Dit betekent dat als op enig moment de statuten worden gewijzigd ook de bepaling over de besteding van het liquidatiesaldo moet worden gewijzigd. Gebeurt dit niet dan kan de ANBI status worden ingetrokken, met alle gevolgen van dien.

Vragen?

Heeft u vragen over de statutenwijziging ANBI, neemt u dan contact op met ons team ondernemingsrecht.