uitspraak

De voorzieningenrechter acht het waarschijnlijk dat de bodemrechter zal oordelen dat werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onredelijk handelde en dat werkgever gebonden zal zijn aan een dienstverband voor onbepaalde tijd. De loonvordering van werknemer wordt toegewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over de ketenregeling, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.