Uitspraak rechtbank

De rechtbank ging mee in de stelling van de werknemer dat het UWV onrechtmatig had gehandeld door geen onderzoek te verrichten naar de toepasselijkheid van het afspiegelingsbeginsel. Het verweer van het UWV dat zij niet aansprakelijk zou zijn omdat werknemer een kennelijk onredelijk ontslagprocedure tegen de werkgever had kunnen starten gaat niet op. Indien meerdere personen kunnen worden aangesproken tot schadevergoeding staat het de benadeelde vrij te kiezen wie hij aanspreekt, aldus de rechter. Hiermee ontstaat dus in bepaalde gevallen een alternatief voor de kennelijk onredelijk ontslagprocedure.

Vragen?

Heeft u vragen over deze uitspraak, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.