Reclamefout

In de bestreden reclame-uitingen van KIA wordt geen enkele melding gemaakt van het bestaan van deze bijkomende kosten. KIA heeft in strijd met de Nederlandse Reclame Code gehandeld, omdat zij niet heeft voldaan aan de verplichting om essentiële informatie met betrekking tot de prijs te verstrekken. In hoger beroep overweegt het College van Beroep van de Stichting Reclame Code dat bij een uitnodiging tot aankoop sprake dient te zijn van een “totale prijs”, dat wil zeggen een prijs waarin alle kosten zijn inbegrepen voor zover die (1) vooraf kunnen worden bepaald, (2) niet-vermijdbaar zijn en (3) niet uit de context van de uiting blijken. Het College onderschrijft het oordeel van de RCC en overweegt dat: “doordat in de uitingen geen “totale prijzen” staan, de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij niet zou hebben genomen indien wel sprake zou zijn geweest van dergelijke prijzen. De vaste en onvermijdbare bijkomende kosten zijn immers aanzienlijk en leiden daardoor tot een belangrijk hoger aankoopbedrag dan de in de uitingen genoemde verkoopprijs. Niet kan worden uitgesloten dat bedoelde consument, die wellicht op de hoogte is van het feit dat bij de aankoop van een nieuwe auto bepaalde standaard kosten verschuldigd zijn, maar niet tevens geacht kan worden te weten dat deze vaste en onvermijdbare kosten voor de aangeprezen auto minimaal ongeveer € 700,– bedragen, voor een ander model of goedkopere uitvoering zou hebben gekozen indien hij vooraf die kosten had gekend.”

Uitspraak

In de autobranche is het gebruikelijk dat adverteerders aanbiedingen doen op basis van een vanafprijs zonder de kosten van rijklaar maken te vermelden. Deze uitspraak van het College van Beroep is dan ook van groot belang voor de autobranche. Het College gaat ervan uit dat de branche kennis neemt van deze uitspraak en zijn reclame-uitingen zal aanpassen. Om KIA niet onnodig in een ongunstigere positie te brengen dan andere automobielfabrikanten, heeft KIA een termijn van negen maanden gekregen (vanaf 11 mei 2012) waarbinnen  de aanbeveling – om niet langer op deze wijze reclame te maken – moet zijn opgevolgd.

Vragen?

Heeft u vragen over het reclamerecht, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.